Telefonisch contact

023 751 06 08 Bel nu

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag:
Zondag:
09:00 - 21:00 uur
09:00 - 18:00 uur
10:00 - 20:00 uur

Algemene Voorwaarden

Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering en worden periodiek inhoudelijk herzien. De ANVR-Consumentenvoorwaarden 2013 zijn in december 2012 geactualiseerd en gelden voor reizen met vertrek vanaf 1 januari 2013.

U kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl.

Zijn de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden van toepassing?

Op de reserveringsbevestiging (boekingsbevestiging of reisovereenkomst) wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn: A: ANVR-Reisvoorwaarden of B: ANVR-Boekingsvoorwaarden.

Als u een pakketreis boekt bij een ANVR-reisorganisator dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden (A) voor het gehele traject, dus van 'Vóór het boeken van de reis' tot en met 'Na de reis'. Ook als de reisagent (boekingskantoor) zelf, op eigen naam, een samengestelde reis organiseert en aanbiedt, dan wel reizen verkoopt van een reisorganisator die niet in Nederland is gevestigd, zijn de ANVR-Reisvoorwaarden (A) van toepassing.

De ANVR-Boekingsvoorwaarden (B) zijn van toepassing op alle overige vormen van dienstverlening door de reisorganisator en/of de reisagent (boekingskantoor).

Als niet duidelijk staat aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden (A).
Hieronder kunt u de ANVR voorwaarden terugvinden.

Klik hier voor de: ANVR-Reisvoorwaarden 2014

Klik hier voor de: ANVR-Boekingsvoorwaarden 2014

Indien u de bestanden niet kunt openen, klikt u hier om Adobe® Acrobat® Reader® te downloaden.

ANVR Reisvoorwaarden

ANVR

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Corendon Travel International B.V. (KvK 34220902) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden-) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden-) en overige ANVR- informatie.

ANVR Brochure

De ANVR brochure is een gezamenlijke uitgave van de Vereniging ANVR Reisorganisatoren en de Vereniging van ANVR Reisagenten. De ANVR brochure van 2014 kunt u op deze pagina in pdf formaat downloaden.

Klik hier om Adobe® Acrobat® Reader® te downloaden

Download hier de ANVR Brochure 2014.
Download hier de ANVR Boekingsvoorwaarden 2014.
Download hier de ANVR Reisvoorwaarden 2014.

SGR

SGR

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Corendon Travel International B.V. (KvK 34220902) is aangesloten bij SGR.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl

Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds

Corendon Travel International B.V. (KvK 34220902) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

-(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
-de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Kijk voor meer informatie op (www.calamiteitenfonds.nl).

Verzekering

Unigarant Verzekering

De voorwaarden van de reis- en annuleringsverzekering kunt u op deze pagina in pdf formaat downloaden.

Download voorwaarden voor verzekering afgesloten per 01 april 2014

Download voorwaarden voor verzekering afgesloten tot 01 april 2014

Download schadeformulier annuleringsverzekering

Download schadeformulier reisverzekering

Deze accommodatie bewaren

Om deze accommodatie te bewaren daren we u aan om in te loggen. U kunt deze dan altijd makkelijk terugvinden in uw account.

Inloggen Bewaren zonder inloggen